Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Dane kancelarii:

KANCELARIA NOTARIALNA
MARTA DUDZICZ

RYNEK 23/3
33-330 Grybów

tel: +48 18 521 10 84

+48 18 521 10 85

fax: +48 18 521 10 86

kancelaria@notariusz-grybow.pl
www.notariusz-grybow.pl

Godziny przyjmowania stron:
pon-pt: 8:00 - 16:00

Inne terminy i godziny
po uprzednim uzgodnieniu