Czynności Notarialne - Zakres Usług Notarialnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dane kancelarii:

KANCELARIA NOTARIALNA
MARTA DUDZICZ

RYNEK 23/3
33-330 Grybów

tel: +48 18 521 10 84

+48 18 521 10 85

fax: +48 18 521 10 86

kancelaria@notariusz-grybow.pl
www.notariusz-grybow.pl

Godziny przyjmowania stron:
pon-pt: 8:00 - 16:00

Inne terminy i godziny
po uprzednim uzgodnieniu